Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Φοιτητές

Βασιζόμενο στη βέλτιστη πρακτική του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Queensland (Queensland University of Technology / QLD QUT) στην Αυστραλία. στην Αυστραλία, το έργο ICARD αναπτύσσει ένα εγκάρσιο, διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ECDP), ένα πρόγραμμα εκμάθησης, που καλύπτει το σύνολο του κύκλου σπουδών (εισόδο-διάρκεια σπουδών-έξοδο)

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει στους Πανεπιστημιακούς φοιτητές εξατομικευμένη και συστηματική καθοδήγηση και ατομική υποστήριξη, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, ικανότητες, δεξιότητες και φιλοδοξίες τους και να θέσουν τις βάσεις της πορείας της σταδιοδρομίας τους.

Αξιοποίησε τις δυνατότητές σου

Η αυτοεπίγνωση των ατομικών δεξιοτήτων των νέων αποτελεί βασική ικανότητα για τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές επιλογές και δυναμική είσοδο στην αγορά εργασίας.

Επίλεξε την καριέρα σου

Η αυτοανάπτυξη και η διαχείριση των επαγγελματικών επιλογών είναι εξίσου σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη.

Εξασφάλισε μια θέση εργασίας

Οι φοιτητές με υψηλότερη και βαθύτερη επίγνωση σχετικά με τις πραγματικές τους ικανότητες, προσδοκίες και τα σχέδια επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν την απασχολησιμότητα τους κατά την έξοδό τους από το Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα στο “Σχετικά με το έργο”