Europees Programma voor loopbaanontwikkeling voor studenten in Universiteiten

Binnen het ICARD-project wordt, op basis van bestaande beste werkwijzen van de Queensland University of Technology (QLD QUT), gewerkt aan de ontwikkeling van een transversaal, transdisciplinair Europees Programma voor loopbaanontwikkeling (European Career Development Programme, ECDP) – een leerpogramma dat het hele studietraject bestrijkt (van inschrijving tot afstuderen).

Het ECDP is bedoeld om studenten in het hoger onderwijs persoonlijk en systematisch te begeleiden en individueel te ondersteunen, zodanig dat zij zich ten volle kunnen ontplooien, hun ambities kunnen waarmaken en kunnen werken aan hun carrière.

Je mogelijkheden ten volle benutten

Als jongeren goede keuzen willen maken voor hun opleiding en zich effectief op de arbeidsmarkt willen presenteren, is het cruciaal dat zij zich bewust zijn van hun eigen vaardigheden.

Je loopbaan kiezen

Daarnaast is het niet minder belangrijk dat zij zichzelf kunnen ontplooien en hun loopbaan goed vorm kunnen geven.

Je inzetbaarheid vergroten

Studenten die weten wat zij kunnen, duidelijke verwachtingen hebben en ook een duidelijk beeld van hun toekomstige loopbaan maken na hun afstuderen een betere kans op de arbeidsmarkt.

Meer lezen? Ga naar “Over”