Rezultate

Rezultatele si livrabilele care vor fi realizate în cadrul Proiectului European ICARD sunt precizate în rândurile de mai jos:

Rezultate

  • Analiza programelor, modulelor si practicilor dezvoltate de universităti pentru a sprijini autocunoasterea, autodezvoltarea si managementul carierei studentilor.
  • Crearea Programului European de Dezvoltare a Carierei (PEDC), program transversal de învătare care vizează dezvoltarea, la studenti, a autocunoasterii si a competentelor de managementul carierei; este alcătuit din module, materiale instructiv-educative, instrumente de evaluare.
  • Pilotarea PEDC în patru tări europene.
  • Pregătirea indicatiilor si recomandărilor privind adoptarea PEDC de către universitati
  • Cresterea nivelului de constientizare a nevoii formării unei forte de muncă bine pregătită si care isi cunoaste foarte bine calitatile, asteptările, planurile de viitor.

Livrabile

O2
Programul European de Dezvoltare a Carierei (PEDC)
O3
Materiale instructiv-educative disponibile în cinci limbi (engleză, olandeză, italiană, română, spaniolă)
O5
Indicatii si recomandări privind adoptarea PEDC

Promo material